Διαγωνισμός αναλώσιμων υλικών εργαστηρίων – Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00.