Διαγωνισμός για «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού (προμήθεια στολών μαγείρων, τεχνικής υπηρεσίας, νοσηλευτών)» – 424 ΓΣΝΕ