Διαγωνισμός για «Αγορές λοιπών αγαθών (προμήθεια στρωμάτων νοσοκομειακών κλινών) στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19» – 424 ΓΣΝΕ