Διαγωνισμός για ακτινογραφικά μηχανήματα,συστήματα ψηφιοποίησης

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Πέμπτη 29-3-2018 στις 17:00.