Διαγωνισμός για «Αντιφλεγμονώδη και φάρμακα ρευματικών νόσων»

Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 23η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00.