Διαγωνισμός για αντικατάσταση 5 αναισθησιολογικών συγκροτημάτων – Γ.Ν. Βόλου