Διαγωνισμός για «Αντινεοπλασματικά φάρμακα» – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, με προθεσμία υποβολής προσφορών την 26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00.