Διαγωνισμός για «Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης» – 424 ΓΣΝΕ