Διαγωνισμός για «αυτοκόλλητους επιδέσμους»-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 23 Mαρ 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).