Διαγωνισμός για «Χειρουργικά ράμματα τραύματος» – 424 ΓΣΝΕ