Διαγωνισμός για «Δαπάνες Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγάλεω»

Υποβολή προσφορών μέχρι 20/7/2018 και ώρα 13:00.