Διαγωνισμός για διανομή γευμάτων στους ασθενείς του Γ.Ν. Ζακύνθου