Διαγωνισμός για «Διανομή γευμάτων στους ασθενείς» του Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου του 2018 και ώρα 12:30.