Διαγωνισμός για «Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής»-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 13 Μαρ 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).