Διαγωνισμός για εγκατάσταση 16 μηχανημάτων αυτόματων πωλητών – Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»