Διαγωνισμός για εκποίηση εκρηκτικών υλών – ΕΑΣ

καταληκτική ημερομηνία η 14η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.