Διαγωνισμός για εξοπλισμό γυμναστικής-αναλώσιμα φυσικής ιατρικής

Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.