Διαγωνισμός για έλεγχο, επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων-ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 28-8-2018 και ώρα 17:00