Διαγωνισμός για «ενδοσκοπικό πύργο τρισδιάστατης 4Κ ή 3D απεικόνισης και προμήθεια συστήματος πλοήγησης»