Διαγωνισμός για «Επισκευή (Repair) Yλικού NSN 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA»