Διαγωνισμός για εργασίες πυροπροστασίας στα άλση του Δήμου Αιγάλεω

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 - 11:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).