Διαγωνισμός για «ετήσια σύμβαση συντήρησης μηχανημάτων (κεντρική αποστείρωση, χειρουργεία, πυρηνικό καταφύγιο, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΤΝ, ΩΡΛ, Ουρολογικό Τμήμα) – 424 ΓΣΝΕ