Διαγωνισμός για «Ιατρικά Αναλώσιμα» – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 21 Μαρ 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).