Διαγωνισμός για «ιατρικά διαλύματα» – Γ.Ν. Βόλου

Υποβολή προσφορών μέχρι 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.