Διαγωνισμός για ιατρικά βοηθήματα – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.