Διαγωνισμός για «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές» – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 16 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).