Διαγωνισμός για «Ιατρικές Βελόνες» –

Υποβολή προσφορών μέχρι την 12 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).