Διαγωνισμός για υπηρεσίες ανακατασκευής διασήμων – παρασήμων