Διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού – Γ.Ν. Ζακύνθου