Διαγωνισμός για υπηρεσίες φύλαξης – Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών