Διαγωνισμός για υπηρεσίες υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων – Γ.Ν. Φλώρινας