Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων – Γ.Ν. Ζακύνθου