Διαγωνισμός για υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – Γ.Ν. Ζακύνθου