Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» – Γ. Ν. Ζακύνθου