Διαγωνισμός για κεντρικό σταθμό παρακολούθησης-καταγραφής ζωτικών σημείων ασθενών μονάδας στεφανιαίας νόσου