Διαγωνισμός για μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων

Δήμος Νεάπολης - Συκεών.