Διαγωνισμός για οδική μεταφορά υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας

Υποβολή προσφορών έως 20 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.