Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 22/11/2018 και ώρα 14:00.