Διαγωνισμός για «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ»

Υποβολή προσφορών μέχρι 1/8/2018 και ώρα 11 π.μ.