Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων – ΓΕΣ

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 27 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.