Διαγωνισμός για προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.