Διαγωνισμός για προμήθεια αρτοσκευασμάτων-ειδών κυλικείου

Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.