Διαγωνισμός για προμήθεια δύο φορτηγών ανοιχτής πλατφόρμας

Υποβολή προσφορών μέχρι 5/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ.