Διαγωνισμός για προμήθεια φυτικού υλικού – Δήμος Αιγάλεω

Στις 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 - 11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).