Διαγωνισμός για προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών – ΓΕΣ

Αποστολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.