Διαγωνισμός για προμήθεια ιατρικών αερίων-Γ.Ν. Ζακύνθου

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00.