Διαγωνισμός για προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών

Κατάθεση προσφορών μέχρι 12/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.