Διαγωνισμός για προμήθεια κρεάτων

Κατάθεση φακέλου συμμετοχής μέχρι 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00.