Διαγωνισμός για προμήθεια μελανιών – Δήμος Αιγάλεω

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30-10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).