Διαγωνισμός για προμήθεια νωπών κρεάτων – ΓΕΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018.